پاسخ

خوانندگان ارجمندی که يادداشت انتقادی درباره آقای عبدالله شهبازی را مطالعه نموده‌اند لطفا برای خواندن پاسخ مستند و مستدل ايشان به اين نشانی مراجعه فرمايند.

/ 0 نظر / 4 بازدید