هاشمی (به بهانه نطق پرشور الياس نادران در مجلس)

يادمه وقتی دبيرستان بودم بعد از راهپيمايی ۲۲ بهمن قرار بود هاشمی بياد ....... بعد از کلی انتظار يدفه ديديم يه قطار بنز سياه ضد گلوله وارد ميدون آزادی شد ......... ۷ تا بنز بود ......... ميشد کاملا احساس کرد که مردم ساکت شدن ........ احساس تحقير شدگی در فضا پخش بود ....... و مردمی که شايد از اسلامشهر اومده بودن يا از جواديه سعی ميکردن حدس بزنن که هاشمی توی کدوم بنزه؟‌ ........ واقعا جون هاشمی اينقدر اهميت داره که ۷ تا بنز راه بندازه؟ ........ مگه هاشمی آرزوی شهادت نداره؟؟‌ ....... مگه از امام بالاتر بود که در اوج بمبارونا خونه لکنتيشو ول نکرد بره يه جای امن .......... مگه از پيامبر بالاتر بود که شخصا توی جنگهای تن به تن اون وقت حاضر ميشد؟

/ 0 نظر / 5 بازدید