اقتصاد اسلام

خداوند در شب معراج به پيامبر فرمود: از ثروتمندان دوری کن و با فقرا نزديک باش. (نقل به مضمون).

(نظرستان): (( «نفي سلطه‌گري و سلطه‌پذيري» «طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب»، «انفكاك ناپذير بودن استقلال، آزادي، وحدت تماميت ارضي كشور،»«محدوديت در اخذ وام و كمكهاي خارجي» «منع استخدام كارشناسان خارجي به وسيله دولت» «منع اعطاي امتياز تشكيل شركت‌ها و مؤسسات تجاري صنعتي و كشاروزي و ... به خارجيان» و امثال آن، از تمهيداتي است كه به صراحت مورد توجه قانون اساسي قرار گرفت. ساير برنامه‌ها و سياستهاي اقتصادي و اجرايي كشور نيز به گونه‌اي تدوين گرديد كه راه سلطه در هيچ شكلي فراهم نشود. از جمله امور مهم و مورد توجه در زمينة اقتصادي، اصل هشتاد و يك قانون اساسي است كه مقرر مي‌دارد:

«دادن امتياز تشكيل شركت‌ها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است.» اين اصل مصداقي از بند 8 اصل چهل و سوم قانون اساسي است كه براساس آن «جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور» از ضوابطي برشمرده شده است كه اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بايد بر آن مبتني شود.

اصل مزبور در فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به حدي در روند فعاليت‌هاي دولت مؤثر بود كه دولت كمترين شائبه‌اي را بر نمي‌تافت و ناگزير از شوراي نگهبان در تفسير اين اصل استعلام مي‌كرد.

اين امر حساسيت فوق‌العاده شوراي نگهبان را در مورد قراردادهاي خارجي‌ نشان مي‌دهد. به نحوي كه شورا، حتي نسبت به نوع تاريخ معمول در قراردادها و هر نوع عباراتي كه شائبه عدول از بعضي از ارزشهاي نظام اسلامي داشته است، اعتراض كرده است. به طور مثال شوراي نگهبان در مورد لايحه مبادلات كالا بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت عربي سوريه، ذكر انحصاري تاريخ ميلادي را در قرارداد خلاف قانون اساسي تلقي كرد. ))

حالا ببينيد چه احساسی به شما دست می دهد وقتی ببينيد شرکت شل برای سرمايه گذاری برای استخراج نفت ۷۵٪ نفت يک ميدان را تملک می کند؟ چه خوب بود اگر بر سر آرمانهای انقلاب می ايستاديم و مصالحه نمی کرديم. چه خوب بود اگر لااقل دولت جرات می کرد مفاد قراردادهای نفتی را به مجلس نشان دهد. آن وقت ما می دانستيم و کارگزاران!

راستی از بزرگترين مفاسد اخلاقی غرور است. اگر کسر شانمان می آيد هر غذايی را بخوريم روی زمين بخوابيم يا جنس ارزان بخريم معلوم می شود برای خودمان حساب ويژه ای باز می کنيم و گرفتار غرور هستيم. اگر کسی با شما بد حرف زد و شما با مرام و عقيده اش هم مشکل پيدا کرديد موضوع از شدت حب نفس بايد باشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید