ريسمان محکم الهی

(سوره بقره آيه الکرسی آيه ۲۵۵) ... الله ... که جز او خدايی نيست ... زنده و پاينده است ... نه او را خواب فرا می‌گيرد نه غافل می‌شود ... ازآن اوست هرآنچه در آسمان‌ها و زمين است ... کيست که نزد او به شفاعت برخيزد ... جز به اذن او  ... می‌داند آنچه را در پيش دارند و آنچه بر آنها گذشته است ... و به چيزی از علم او آگاهی نيابند ... مگر آنچه خود بخواهد ... کرسی (قدرت) او به وسعت آسمان‌ها و زمين است ... و حفظ آنها بر او دشوار نيست ... و او بزرگوار و بزرگ است ... (آيه ۲۵۶) در دين اکراهی نيست ... چراکه راه از بيراهه آشکار شد ... پس هر کس به طاغوت کافر شود ... و به خدا ايمان آورد ... به ريسمان محکم الهی چنگ زده است ... که ناگسستنی است ... و خدا شنوای داناست ... (آيه ۲۵۷) خداوند يار و ياور کسانی است که ايمان آوردند ... آنها را از تاريکی‌ها بسوی نور خارج می‌کند ... و کسانی که کافر شدند ... يار آنها طاغوت است ... که آنها را از روشنايی‌ به تاريکی خارج می‌کند ... اينها اصحاب آتشند ... که در آن جاودانه‌اند. 

به گفته شهيد آوينی ظهور دهکده جهانی نشانه ظهور مهدی موعود است ... چرا که انقلاب جهانی مهدی تنها زمانی امکان دارد که جهان يک کل بهم پيوسته باشد ... هر حادثه‌ای در يک گوشه جهان در همه جهان بازتاب پيدا کند ... و امروز چنين چيزی بيش از گذشته امکان‌پذير شده است ... معجزه او يکيش آن است که يارانش از راه دور با هم سخن می‌گويند و تصوير يکديگر را می‌بينند ... بدون هيچ وسيله‌ای ... و اين مطابق با سنت فرستادگان خداست ... چرا که موسی در زمانی عصايش اژدها شد که مردم فريفته سحر شده بودند ... و پيامبر زمانی قرآنی چنين زيبا و آهنگين آورد که مردم عرب در شعر و سخن بر يکديگر مباهات می‌کردند.

(رساله آيت الله موسوی اردبيلی مسأله 2808) معاشرت سالم با كفّارى كه در حال جنگ با مسلمانان نيستند و ايجاد روابط فرهنگى، سياسى، تجارى و اقتصادى با آنها از طرف دولت اسلامى يا اشخاص، تا زمانى كه خوف تقويت كفر و ترويج فساد و انحراف فكرى يا عملى و ايجاد سلطه از ناحيه آنان بر مسلمانان و كشور اسلامى در بين نباشد، اشكال ندارد ولى رابطه با كفّارى كه در حال جنگ با مسلمانان مى‏باشند، مخصوصا اگر موجب تقويت آنان شود، جايز نيست.

لينکهای خبری:

المنار:‌ ساخت بزرگترين مرکز جاسوسی آمريکا در ليبی

سفير آمريکا در لبنان فعاليت معارضان را همچنان رهبری می‌کند 

انتقاد لاريجانی از فعاليت هاليبرتون در ايران

لوموند دیپلماتيک: بازگشت دوران دسيسه‌گری به خاورميانه

اختيارات وسيع‌تر آمريکا در استفاده از پايگاه اينجرليک 

جايگزينی يورو بجای دلار در مبادلات نفتی ايران

درگيری‌های گسترده در يمن 

/ 0 نظر / 14 بازدید