نقد کتاب

دوازده قرن سکوت (ناصر پورپيرار جلد۲) : درباره اشکانيان است ... می‌خواهد ثابت کند اشکانيان يک امپراطوری نبوده‌اند بلکه کلنی‌های يونانی‌نشين پراکنده‌ای بوده‌اند که از نخبگان مهاجرت کرده از يونان پس از استيلای اسکندر بر يونان تشکيل می‌شده‌اند .... اما کل ايده کتاب را می‌توان در ۲۰ صفحه خلاصه کرد و باقی‌اش تقريبا بايد بگويم نقل ديدگاه‌های ديگران و مسخره کردن آن‌هاست و خواننده را خسته می‌کند .... در مجموع بنظر من زياد باارزش نيست و اگر کسی بخواهد از افکار وی مطلع گردد مطالعه آرشيو وبلاگش کافی است.

نشت نشا (رضا اميرخانی) : درباره پديده فرار مغزها ... نگارنده همزمان با سفر خاتمی به نيويورک برای ارائه ايده گفتگوی تمدنها در سازمان ملل به آمريکا سفر کرد و با کرايه ماشين سراسر آمريکا را گشته است ... ليسانس هوافضا اگر اشتباه نکنم از شريف و دیپلم از استعدادهای درخشان .... کتاب در بيان علل و فضای حاکم بر فرار مغزها بسيار موفق است و گفتمان‌هايی که دراين مورد در ميان اين موسسات آموزشی وجود دارد را بخوبی انتقال داده است .... همچنين مسايل تازه‌ای را نيز مطرح کرده است.

زرسالاران يهودی و پارسی استعمار بريتانيا و ايران (عبدالله شهبازی جلد ۵) : اين جلد اختصاص به بررسی تاريخ امپراطوری عثمانی دارد .... نکته بيادماندنی آن نحوه بقدرت رسيدن و سلوک محمد کوپرولو صدراعظم نامدار عثمانی است که فرزند يک روستايی بود و با بقدرت رسيدنش دست به پالايش بزرگ در امپراطوری زد ... حقوق و امتيازات ويژه اشراف و حتی پادشاه و ملکه را کاهش داد ... کسری بودجه را کاهش داد و اقتدار معنوی عثمانی را بازگرداند ... نوع خاصی از اصلاحات بنام اصلاحات کوپرولويی را در تاريخ عثمانی رايج کرد که بعدها توسط جنبش عثمانيان جوان پيگيری شد .... وی در شرايطی بقدرت رسيد که عثمانی در حال فروپاشی بود اما با آمدن او فروپاشی عثمانی يک قرن به تاخير افتاد. شهبازی در اين کتاب همچنين نشان می‌دهد که بقدرت رسيدن نادر در ايران معلول توطئه و همدستی روسيه و انگليس بود تا اولا سلسله قدرتمند و مردمی صفويه را پايان بخشند .... ثانيا نادر در اولين اقداماتش به مرزهای شرقی عثمانی هجوم برد (عراق) و باعث شد گسترش اسلام در اروپا بدست عثمانی متوقف شود .... ثالثا نادر با حمله و غارت هند از پشت به پادشاهان مسلمان ضدانگليسی آن ديار خنجر زد و نيروی آنها را برای مقاومت در برابر استعمار انگليس به تحليل برد.

/ 0 نظر / 5 بازدید