سخت است سرودن از کسی شاعرتر

در خواب و خیال هم نرفتیم به جنگ

بی رنج و ملال هم نرفتیم به جنگ

ما نسل سپیدبخت سوم بودیم!

از راه شمال هم نرفتیم به جنگ

برگی شدم و به دست بادم دادند

تا فصل حضور امتدادم دادند

من جبهه نبوده‌ام و لیکن «بودن»

درسی است که هشت سال یادم دادند                     (سوره)

/ 0 نظر / 12 بازدید