موازنه

۱- احمدی نژاد پس از سال‌ها اولين رئيس جمهوری است که شجاعانه از حق ملت فلسطين و امت اسلام برای نابودی دولت اسرائيل دفاع کرد ... اين کار با برنامه‌ريزی دقيقی صورت گرفت ... دو روز پيش از راهپيمايی روز جهانی قدس احمدی‌نژاد سخنرانی کرد فردايش رسانه‌ها و سياستمداران غربی موضع‌گيری کردند و پس‌فردايش ملت ايران در يک راهپيمايی ميليونی کم‌نظير از رييس جمهور حمايت کردند .... در حال حاضر موازنه تهديد ميان ايران و آمريکا بيشتر برقرار شده است زيرا همانطور که غرب بطور روزمره ايران را به حمله نظامی بمب‌گذاری و تحريم اقتصادی تهديد می‌کند ايران نيز بطور کاملاْ جدی موجوديت کلونی استعماری غرب در خاورميانه (اسراييل)‌ را تهديد کرده است .... اکنون ديگر کسی ترديدی ندارد که ايران از جوسازيها هراسی بخود راه نخواهد داد و در صورت لزوم (مثلاْ در صورت حمله به منافع ايران)‌ آماده است ضرب شست مفصلی به اسراييل نشان دهد ..... بايد از کره شمالی درس گرفت ... کره تهديد کرد در صورتی که مورد تحريم بين‌المللی (با فشار غرب) قرار گيرد با سلاح هسته‌ای پاسخ خواهد داد .... آيا اين زياده‌روی است؟ ... عراق يک دهه تحت تحريم بين‌المللی بود که کمترين نتيجه‌اش کشته شدن بيش از نيم ميليون زن و کودک عراقی در اثر سوء تغذيه بود ..... اين خسارات معادل يک حمله هسته‌ای است ... کشوری که تحت محاصره قرار بگيرد حق دارد از خود دفاع کند و محاصره را بشکند ...

۲- ماهواره سينا ۱ ايران با موفقيت در مدار قرار گرفت و ورود ايران به عرصه استراتژيک فضايی را اعلام کرد ... هدف اين ماهواره تصويربرداری از زمين در حوادث غيرمترقبه است اما در حالت عادی هم می‌توان ازين ماهواره جهت تصويربرداری از تحرکات نظامی دشمن استفاده کرد .... حتی در خاک آمريکا .... ايران با گام‌های خاموش بدنبال عملياتی کردن فناوری موشکی-فضايی خود در کنار فناوری هسته‌ای است ..... ايران اولين پرتاب‌هايش را با احتياط توسط روسيه انجام می‌دهد تا کمتر جلب‌نظر کند اما بگفته منابع غربی ايران در حال حاضر موشک‌هايی با برد ۴۰۰۰ کيلومتر در اختيار دارد .... معنايش اين است که توانايی پرتاب ماهواره به فضا را دارد .... و در آينده نزديک با گسترش سازمان فضايی ايران اين کار عملی خواهد شد ..... اگرچه ايران چند سال قبل بی‌سروصدا پيمانی را تحت فشار اروپا امضاء کرد که آزمايش موشک‌های دوربرد را متوقف کند (گفتگو با دکتر باستانی) اما برنامه فضايی ايران در عين اينکه بقدر کافی فی‌نفسه استراتژيک هست پوششی برای سرعت بخشيدن به برنامه موشکی بومی ايران نيز خواهد بود و طولی نخواهد کشيد که لندن و حتی نيويورک در تيررس موشک‌های ايران قرار گيرد ....

۳- اروپا شکست بدی در پرونده هسته‌ای پذيرفته است چرا که قبول کرد مذاکرات با ايران را دوباره آغاز کند بدون اينکه در ايران فرآوری اورانيوم متوقف شده باشد .... در واقع مذاکرات مخفيانه جريان دارد .... موضع اروپا آنقدر ضعيف شده است که روسيه احساس خطر کرده و اندکی بجانب اروپا غلطيده است (با اعلام پيشنهاد غنی‌سازی در روسيه) .... ايران تا حدودی به هند هشدار داده است و کره جنوبی هم از پيامد عملکرد خود سخت هراسان شده است ..... از طرفی رييس جمهور در جمع دانشجويان اعلام کرد غنی‌سازی را هم آغاز خواهيم کرد .... در واقع پرونده هسته‌ای ايران با تحولات اخير تا حدودی در حاشيه قرار گرفته است .... چرا که برای غرب بسيار دشوار است با تغيير ترکيب شورای حکام و اضافه شدن برخی حاميان سنتی ايران به آن تهديد خود برای فرستادن پرونده به شورای امنيت را عملی کند .....

/ 0 نظر / 7 بازدید