آمادگی برای جنگ

- (نظرستان) :‌ امام خميني در سال 1360، در ديدار با اعضاي شوراي نگهبان ضمن طرح مسائل اساسي اقتصادي با اين سخن آغاز فرمودند:

«امروز ما گرفتار دو جريان هستيم، يكي آن جرياني است كه همين كه به نفع مستضعفين و محرومين سخن گفته مي‌شود و از كاخ‌نشينها و غاصبين حقوق مردم صحبتي شود مي‌گويند اين همان كمونيسم است، و جريان ديگر اين كه وقتي گفته مي‌شود خودسرانه اقدام به تقسيم زمين يا گرفتن اموال ننمايند مي‌گويند طرفداري از سرمايه‌دارها و فئودالها شده است، در حالي كه همان طور كه مي‌دانيد اسلام نه با سرمايه‌داران موافق است نه با كمونيسم، اسلام راه و رسم ديگري غير از اينها دارد. ... ما حديث داريم كه مي‌شود با آن فتوي داد و عمل كرد و آن اين است كه باشد به اينكه «فقرا در مال اغنيا شريك هستند» مگر نه اين است كه مال مورد شركت مشاع است پس فقرا در مال اغنيا شركت دارند، كسي كه حقوق مالي خود را پرداخت نكرده است و مي‌بايست پرداخت كند به صورت تصاعدي افزايش پيدا مي‌كند تا آن‌جا كه اگر كليه اموالشان را هم بدهند باز بدهكارند.»  

- در سال گذشته تعداد دانشجويان خارجی مشغول تحصيل در آمريکا ۲.۴ ٪ کاهش يافت. اين موضوع عمدتا بدليل بروکراسی شديد و زمانبر حاکم بر سيستم رواديد آمريکا و همچنين رقابت کشورهای ديگر در زمينه جذب دانشجويان بوده است. اين کاهش برای يک سال آمار سنگينی محسوب می شود و خبر بدی برای آمريکايی است که برای تامين نيروی متخصص خود در مقطع دکترا کاملا به دانشجويان خارجی وابسته است. سيستم دبيرستانی و ليسانس آمريکا بقدری ضعيف است که معمولا ترجيح می دهند دانشجويان دکترا را از ميان تحصيلکردگان آسيايی انتخاب کنند. خبر وحشتناکتر اينکه فقط در سال گذشته آمار متقاضيان پذيرش خارجی برای آمريکا در حدود ۲۰ ٪ کاهش داشته و در مورد دانشجويان بعضی کشورها مثل چين اين کاهش ۳۰ ٪ بوده است. تازه چنين کاهشی پس از ۱۱ سپتامبر هر سال تکرار می شود. واقعيت اين است که آمريکا قدرت آموزشی خود را بدلايل مختلف که لزوما به ۱۱ سپتامبر هم مربوط نيست بسرعت از دست می دهد.

- بالاخره مقامات ايرانی در يک فرصت مناسب پس از راهپيمايی عظيم ۲۲ بهمن وارد فاز جنگ روانی با آمريکا شدند و ابتکار عمل تبليغاتی را بطور موفقيت آميزی در دست گرفتند. هاشمی خاتمی و روحانی با قاطعيت هر پيشنهادی برای دست برداشتن از فناوری هسته ای را رد کردند و بطور ضمنی اعلام کردند که ايران برای مقابله با آمريکا آماده است. همزمان کره شمالی رسما اعلام کرد که بمب هسته ای در اختيار دارد و با ايران اعلام همبستگی کرد. مقامات اروپايی کاملا دستپاچه شده اند و بلافاصله هياتی را برای در اختيار گذاشتن راکتور آب سبک به ايران فرستادند و رايس ترجيح داد در سکوت به آخرين هماهنگيهای خود در مرزهای ايران بپردازد. مذاکرات با اروپا بسرعت به بن بست خواهد رسيد و پرونده ايران از سوی آمريکا به شورای امنيت ارجاع داده خواهد شد. نيروهای ناتو در عراق جايگزين نيروهای آمريکا می شوند و وقتی پايگاههای هوايی آمريکا در افغانستان و عراق تکميل شد همه چيز برای جنگ آماده خواهد بود. بنابراين برای روزهای دشوار آماده شويد: ورزش کنيد آذوقه سوخت دارو سلاح آب ذخيره کنيد به بسيج محل ملحق شويد و در مسجد و نماز جمعه حاضر باشيد. پولتان را خرج نکنيد و آماده شهادت باشيد.

/ 0 نظر / 5 بازدید