ديدگاه

ديروز روزنامه جمهوری اسلامی با اينکه در برابر اعلام غير رسمی کانديداتوری رفسنجانی با ملايمت تمام برخورد کرده بود اما در مورد اجلاس اخير شورای همکاری با عصبانيت فوق العاده و غريبی واکنش نشون داد ........ از سران عرب خواسته بود از فرجام حمايتشون از صدام در جنگ تحميلی عبرت بگيرند ......... و اينکه در اين جلسه تصميماتی برای مقابله با شيعه در هر کجای دنيا اتخاذ شده ........ امروز هم سردبير القدس العربی از قريب الوقوع بودن حمله به ايران با وسايلی متفاوت از عراق خبر داده بود .......... و نشونه اون رو هم اظهارات پرحجم حکام عرب بر ضد ايران دونسته بود .......... شايد سناريوی آمريکا اينه:‌ يک هفته قبل خبرگزاری فارس با يک پژوهشگر آمريکايی مصاحبه کرده بود ........ گفته بود حمله به ايران بعيده اما اگر ايران يه يکی از همسايگان خود حمله کند جامعه جهانی در مقابل آن خواهد ايستاد ......... شايد نيروهای آمريکايی با پرچم امارات در يک اقدام سريع جزاير ايرانی را اشغال کنند تا ايران را وادار به واکنش متقابل نظامی کنند ......... 

/ 0 نظر / 8 بازدید