حساب و کتاب

۱- قيمت خانه در آمريکا: ديروز وقتی همراه يکی از بچه ها سوار اتوبوس شديم اتفاقا به يه بروشور املاک که روی صندلی افتاده بود برخورديم ........ چشمتون روز بد نبينه فهميديم که توی اين روستايی که توش زندگی می کنيم قيمت يه خونه معمولی ۲۰۰۰۰۰ دلاره ! ........ تازه دوستم می گفت توی کاليفرنيا (که بيشتر شرکتا اونجان) قيمت خونه از چهارصدهزار دلار شروع ميشه ......... يعنی با احتساب ماليات بايد حقوق ۸ سال کار رو برای خونه بدی .......... در حاليکه حقوق ۸ سال کار آدم تو ايران هم معادل قيمت يه خونه معمولی ميشه! .........

۲- دروغ علمی:‌

۳- خوشبختی در آمريکا: اينجا ما بطور متوسط ماهی يک بار شاهد دعوای شديد به اصطلاح زن و شوهرها هستيم ...... طوری که همه صداشونو ميشنون ........ ديشب آخرين موردش بود ....... مرده زنه رو از خونه ساعت ۱ نصفه شب بيرون کرد ......... در حاليکه شرف مرد مسلمان بهش چنين اجازه ای نميده ......... دختره اول چند دقيقه کنار پله ها نشسته بود و گريه می کرد ....... دايم می گفت : I'm Sorry ...... I'm so sorry.... بعد رفت در زد پشت سر هم ........ ولی طرف در رو باز نميکرد ........ آخرسر ديگه دختره ديوونه شده بود زد تمام شيشه های پنجره ها رو خورد کرد و فقط وقتی يه سياه غول پيکر از پله ها بالا اومد ببينه چه خبره موضوع فروکش کرد.

/ 0 نظر / 10 بازدید