پرده اول:

برای به دست آوردن اطلاعاتی از او بسیاری از سایتها را جستجو کردیم اما موفق نشدیم.تنها در یک پرونده خاک خورده در بایگانی تیپ امام صادق (ع)چند عکس و اوراقی از مدارکش را یافتیم.قهرمان ما همه غرب را با ظواهر رنگارنگش رها کرده و به ایران آمده بود.خاطرات فرانسه را فقط بخاطر پدر و مادرش در خاطرش نگه داشته بود.همه آرزویش ورود به حوزه علمیه و قرار گرفتن درمسیر خمینی بود.بعد از دو سال تحصیل در حوزه،به جبهه می رود . در عملیاتی بدنش در زیر شنیهای تانک له می شود.مجلس ختمش در حجره اش و در نهایت مظلومیت برگزار شد.

شهید کمال کورسل یک قهرمان جهانی است.

پرده دوم:

برای به دست آوردن اطلاعاتی از این قهرمان!!کافی است به روزنامه ها سری بزنید.همه جا سخن از مظلومیتش است.حتی در مجلس و هیئت دولت.صدها سایت اینترتی از فضائلش نگاشته اند.این قهرمان!!کشورش را در اوج مظلومیتش رها کرد و به کانادا رفت.همه تلاشش تبلیغات بر علیه نظام اسلامی بود.چند ماه پیش برای یک ماموریت مشکوک به ایران آمده بود که دستگیر شد و بر اثر اصابت یک شیء سخت!!! درگذشت.

او با مرگ خود بهانه تازه ای به دست مخالفان نظام و دشمنان داد.

او یک ....است.

(منبرنت)

/ 0 نظر / 7 بازدید