مسجد

مسجد محل مسجد پررونقی است .... وقتی به اين محل آمديم مسجد ساختمان خيلی قديمی‌ای داشت .... با وجود جای کم رونق نسبتا خوبی داشت .... بسيج مسجد هم خيلی فعال بود .... کلاسهای خوشنويسی و انواع کارهای ورزشی و هنری را داشت ..... کتابخانه در حدود هزار جلدی هم داشت .... يکبار سعی کرديم کتابهايش را مرتب کنيم .... اما حالا ساختمان مسجد نوسازی شده است .... و جمعيت هم شايد دو - سه برابر شده باشد ..... آقای مسجد تقريبا سی سال است که امام جماعت اينجاست .... البته آقا از نظر سياسی عجيب غريب است ..... ظاهرا در انتخابات دوم خرداد برعليه خاتمی صحبت کرده بود ..... گفته بود به اينها رای ندهيد .... در اين انتخابات در دور اول با خنده زيرکانه‌ای صحبت می‌کرد .... معلوم بود که الان می‌خواهد از کسی حمايت کند .... بالاخره يه نقل قول از هاشمی کرد .... در اينجا بود که يکی از صفهای آخر صدايش بلند شد .... نظر آقا (رهبر) را هم بفرماييد .... ايشان وارد تعيين مصداق نشده‌اند .... معيارها را که بيان کردند مثل جوان بودن ..... نه ايشان نگفتند جوان باشد گفتند پرنشاط باشد .... خلاصه بطرز نادری کنترل اوضاع از دست آقا در رفته بود ..... اين شد که ديگر در مرحله دوم آقا از کسی حمايت نکرد ... طبقه دوم مسجد شورای حل اختلاف تشکيل می‌شود که مخصوص حل‌و‌فصل دعاوی مالی يا خانوادگی بوسيله ريش سفيدان محل است .... بسيج محل هنوز هم خيلی فعال است .... در مراسم رحلت امام سرويس رفت و برگشت داشت و اردوهای مختلفی هم دارند ..... در مسجد رده‌های مختلف سنی از ۳ ساله تا ۹۰ ساله حضور دارند و هر قشری هم وظايف مخصوص به خودشان را دارند .... بچه‌های زير دبستانی مسئول شلوغ کردن موقع نماز هستند! .... دبستانی‌ها به نوبت مسئول مکبری هستند .... همچنين برای تلاوت قرآن قرآنها را پخش می‌کنند ..... اوستا ابوالفضل (۳۰ ساله) مسوول سازماندهی اين بچه‌هاست .... تقسيم کار بسيار دقيقی در مسجد وجود دارد .... در واقع می‌توان گفت پست‌های سازمانی خاصی در مسجد برای افراد مختلف وجود دارد .... مثل مسوول بلند خواندن نماز غفيله ..... اذان‌گوی مسجد هم واقعا حرفه‌ای است .... فاصله زيادی با اذان‌های تلويزيونی ندارد .... کفشداری جديد هم چند روز قبل افتتاح شد ..... متشکل از کمدهای کليددار کوچک در اتاقی جداگانه .... نظم نماز را خيلی بيشتر کرده است ....

/ 0 نظر / 8 بازدید