تسونامی احمدی نژاد؟!

فرآیند اجماع در میان اصولگرایان بسرعت در حال شکل گیری است ... یک هفته پیش در اتوبوس چند جوان که ظاهرشان نشان می داد از حاشیه های تهران هستند با همدیگر بلند صحبت می کردند ... یکیشان که اطلاعات سیاسی بیشتری داشت برای بقیه توضیح می داد: ... رقابت بین هاشمی و احمدی نژاد و قالیباف است ... معین چی؟ ... به معین فقط یه سری دانشجو رای میدن ... حرفاش رو نشنیده گرفتم ... باورم نمیشد مردم روی کاندیدای اصلح اجماع کنن ... رفته بودم نماز جمعه ... یکی از رفقای شرکتی قدیم رو دیدم ... گفتم به کی رای میدی؟ ... هاشمی ... شما چطور؟ ... با ترس و لرز گفتم احمدی نژاد ... نه مطمئن باش اون رای نمیاره ... حالا تو به هاشمی رای نده به هر کی خواستی رای بده! ... تقریبا تسلیم شده بودم ... وقتی بعد از نماز از در دانشگاه خارج می شدیم ... جایی که فشار جمعیت به اوج میرسه ... و فریادهای مرگ بر آمریکا بلند میشه ... برای اولین بار اتفاق متفاوتی افتاد ... اول یه پیرمرد با صدای لرزانی شروع کرد ... محمود احمدی نژاد!!!! ... جمعیت سکوت کرد ... چند ثانیه بعد یک جوان ... محمود احمدی نژاد (بصورت شعارگونه) ... چند ثانیه بعد دوستانش هم همراهیش کردن ... به دم در که رسیدیم یکدفعه جمعیت بشدت خروشید ... فقر و فساد و تبعیض ... احمدی نژاد بپا خیز!!! ... با دوستم به هم نگاه کردیم ... گفتم : آقای مویدی متاسفانه مثل اینکه هاشمی اینجا زیاد طرفدار نداره!! ... چند روز پیش سوار مترو بودم و از کتابخانه برمی گشتم ... شلوغ بود و چند تا از جوانها روی زمین نشسته بودند ... از صحبتهاشون معلوم بود که همکارند در یک شغل پیمانکاری ... بحث سیاسی شد ... میاندارشون می گفت بیشتر مردم به احمدی نژاد رای میدن ... یکی دیگه گفت ... هاشمی هم هست ... توی شهرستانا رای زیاد داره ... قبلی با ناراحتی گفت ... این روستاها خیلی بیخوده!! یکی میاد چهارتا ساندیس پخش میکنه بعد همه میگن رفسنجانی خوبه!! .... نگاه کردم طرف نه ریش داشت نه پیرهنش رو روی شلوارش انداخته بود ... تعجب کردم ... دیروز مادرم بمحض اینکه فیلم تبلیغاتی احمدی نژاد رو دید تصمیمش رو گرفت و گفت که به اون رای میده ... همکلاسیهای کلاس زبان خواهرم هم همه می خواهند به او رای بدهند !! ... خداییش خیلیه که دخترا هم به اون رای بدهند! ... توی مسجد که نشستم از بقل دستیم پرسیدم: حاج آقا شما به کی رای میدید؟ .... والا راستش من تا امروز ساعت هشت نمی خواستم رای بدم اما حالا نیت کردم به احمدی نژاد رای بدم ...

مسلم شده است که اقشار اصولگرا بروی احمدی نژاد به اجماع رسیده اند ....... اما بسیاری از مردم معمولی هم همین کار را خواهند کرد ....... طرفداران قالیباف روحیه بالایی ندارند .... اغلب در دفاع از وی می گویند که دفع افسد به فاسد می کنیم! ...... طرفداران هاشمی از همه توسری می خورند ....... طرفداران معین سعی می کنند روحیه خود را حفظ کنند اما اکثر آنها از روحیه لازم برای شرکت در انتخابات برخوردار نیستند ...... و فکر می کنند که هاشمی انتخاب خواهد شد ........

/ 0 نظر / 8 بازدید