رشد علمی

۱- حضرت علی (ع): متابعت امر خدا نکند مگر کسی که سازش نکند همرنگ جماعت نشود و از مطامع پيروی نکند.

۲- ظاهر قضيه اين است که انجمن حجتيه دوباره فعال شده است. اصلاح طلبان از فرصت استفاده کرده می گويند بدليل شکست پروژه اصلاح طلبی مردم نااميد شده اند و اين باعث جان گرفتن دوباره انجمن شده است. از نظر من قضيه برعکس است. غرب در آخرين گامهای خود برای تضعيف ايران به تفرقه افکنی ميان نيروهای مذهبی و ايجاد درگيری داخلی روی آورده است. پيغامهای اينترنتی مشابه که در وبلاگهای مذهبی گذاشته می شود هم بخشی ازين طرح است. واقعيت اين است که حجت بر همه تمام شده است و هر کس ذره ای ايمان به خدا داشته باشد (انجمنی و حزب اللهی) امروز بايد در مقابل تهاجم رياکارانه آمريکا بايستد و در اين راه دست وحدت بسوی هر حق طلبی دراز می کنيم. انجمن به گفته آقای حميد روحانی (مورخ انقلاب) نقش مهمی در تربيت اسلامی مردم در قبل از انقلاب ايفا کرد و خود آقای حلبی (رييس انجمن) هم معتقد و پيرو ولايت فقيه بودند بنحوی که در انتخابات اول خبرگان شرکت کردند و پيرو خواست حضرت امام فعاليت تشکيلاتی خود را تعطيل کردند.

 ۳- تاثير کار گروهی در بثمر نشستن اهداف علمی انکارناپذير است. در واقع رشد علمی خاصيت شبکه ای دارد. دو مثال متضاد را در نظر بگيريد:‌ ۱- اگر بخواهيم آسفالت يک خيابان را بکنيم و اگر با يک کارگر اين کار يک هفته طول بکشد می توانيم هفت کارگر استخدام کنيم و کار را يک روزه تمام کنيم يعنی در اينجا قدرت ما متناسب با تعداد نفرات است. اما در يک شبکه فرضا کامپيوتری مثل اينترنت قدرت شبکه مساوی تعداد ارتباطات دو طرفه ايست که ايجاد می کند. بنابراين اگر مثلا ۱۱ نفر در شبکه باشند هر کدام می توانند با ۱۰ نفر ديگر ارتباط داشته باشند و در کل ۱۱۰ ارتباط خواهيم داشت. يعنی قابليت شبکه تقريبا بصورت توان ۲ تعداد اعضا بالا ميرود. بنظر من کارايی محيطهای علمی اعم از مدرسه و دانشگاه و شرکتهای تحقيقاتی منوط به تعداد آدمهای بااستعدادی است که در آنجا جمع شده اند. بنابراين موفقيت علمی آمريکا هم بدليل جمع آوری استعدادها از همه جای دنياست. در اين شرايط هر متخصصی که از ايران به آمريکا مهاجرت می کند بيش از آنکه فکرش را بکند به ايران ضربه زده و بيش از حد تصورش به آمريکا خدمت کرده است مگر اينکه مصلحت فوق العاده ای در بين باشد.

/ 0 نظر / 10 بازدید