اخبار

حسنی مبارک: حمله به ايران فاجعه آميز خواهد بود. (از آنجاکه مبارک رفيق ايران محسوب نميشه معنی حرفش اينه که : حمله به ايران قطعی است.)

تمام نامزدهای انتخابات افغانستان بجز کرزای انتخابات را بدليل تخلفات گسترده تحريم کرده بودند اما در نهايت نتايج را پذيرفتند.

اظهارات يک خبرنگار آمريکايی از عراق:

بطور متوسط روزی ۱۰۰ عملیات ضد آمريکايی در عراق انجام می شود ...... اکثر مردم پايتخت در خيابانها زندگی می کنند ....... مردم پس از هر عملیات ضد آمريکايی موفق به پايکوبی می پردازند ......... گروگانگيريها و قتلهای فجيع در عراق توسط سيا و موساد انجام می شود.

يک فعال سياسی شيعه تاييد کرد يک گردان از جنگجويان شيعه برای دفاع از فلوجه پيش از حمله آمريکا وارد اين شهر شده بود. 

دکتر ولايتی در سخنرانی انتخاباتی در همايش اصولگرايان بطور ضمنی رباخواری رسمی در کشور را مورد انتقاد قرار داد و خواستار کاهش نرخ بهره شد. ساعاتی بعد خبرگزاری فارس مجموعه ای از فتاوا را روی خروجی خود گذاشت با عنوان: <معاملات بانکی در جمهوری اسلامی محکوم به صحت است>  ........ اما امروز اين خبرگزاری فتوای ديگری را به نمايش گذاشت مبنی بر اينکه نوعی از معاملات پيش فروش شامل بهره که در بورس فولاد رايج است مصداق ربا و حرام است ........ شايان ذکر است که پيارسال در پی افزايش و آزادسازی نرخ سود بانکی موجی از اظهارنظرهای مردم و علما درباره ربوی بودن سيستم مملکت برخواست که به تريبون نماز جمعه تهران نيز گسترش يافت و الان ديگر کمتر کسی سيستم بانکی ايران را اسلامی می داند ....... رايج شده است که ايران رباخوارترين کشور دنياست!  ....... استاد رحيم پور ازغدی هم در سخنرانيهايش از ربوی بودن سيستم اجاره خانه در ايران سخن گفته است.  

/ 0 نظر / 3 بازدید