کاهش بهره

بهره های بانکی فعلی به اعتقاد اکثر علما مصداق ربا است و مجلس سعی دارد با کاهش مرحله ای با آن مبارزه کند. مخالفين می گويند اين کار تنها باعث می شود پولها به جيب ديگر رباخواران (خودروسازها و اوراق مشارکت دولت و ...) برود. بنظر من تمام اين موارد سود را آنقدر بالا می برند تا برای مردم جاذبه داشته باشد و مثلا ايران خودرو هميشه چند درصد بيش از بانکها سود می دهد حال اگر سود بانکی کاهش يابد قدرت چانه زنی اين شرکتها هم بالا می رود و آنها هم بسرعت بهره های خود را کاهش خواهند داد. در نتيجه ربا در کل جامعه کاهش می يابد. نکته جالب ديگه اينکه من فکر می کنم بالا بودن اجاره خانه در ايران هم به همين نرخ بالای بهره برمی گردد: فرض کنيد شما ۱۰۰ ميليون سرمايه داريد. حالا اگر با اين پول يه خونه بخريد و اونو اجاره بديد با فرض اينکه نرخ بهره ۲۰ درصد باشد شما انتظار داريد سر سال ۲۰ ميليون تومن از سرجمع اج اره و افزايش قيمت خونه سود ببريد دستکم. بنابراين از اونجايی که بالا رفتن قيمت خونه به قدرت خريد مردم هم بستگی داره فشار شديدی روی بالا رفتن اجاره بوجود مياد. بنابراين ربا ثروتمندا رو غنيتر و فقرا رو فقيرتر ميکنه و بيخود نيست که خدا اونو در حکم جنگ با خدا و رسول دونسته. ۲ گناه هست که در قرآن شديدترين تعبير در موردشون شده يکی ربا يکی تسلط غير مسلمان بر مسلمان.

/ 0 نظر / 5 بازدید