کدهای طيف گسترده

(سوره ممتحنه):‌ (آيه ۱) ای کسانی که ايمان آورده ايد ... دشمن من و دشمن خود را دوست نگيريد ... که با آنها با محبت برخورد کنيد ... زيرا آنها کافر شدند به آنچه که به حق بر شما آمد ... رسول خدا و شما را از وطن خود راندند چرا که به خدا ايمان داريد ... (آيه ۲) آنها اگر بر شما مسلط شوند ... دشمن شما باشند ... و دست و زبان بر ضد شما می گشايند ... و دوست داشتند که شما کافر شويد (آيه ۸)‌ خداوند شما را نهی نمی کند از کسانی که با شما در دين نجنگيدند و شما را از وطنتان اخراج نکردند ... که با آنها نيکی کنيد ... و با آنها انصاف بورزيد که خدا انصاف کاران را دوست دارد (آيه آخر ۱۴) ای کسانی که ايمان آورده ايد ... با قومی که خدا بر آنها غضب کرده است (يهود) دوستی نکنيد ...

هاشمی اگر در انتخابات شرکت کند نتيجه اش از دو حال خارج نيست يا رای کمی می آورد و بهانه به دست دشمنان انقلاب می دهد که بگويند مردم به نظام نه گفته اند يا رای می آورد و مصيبتی بزرگتر اتفاق می افتد ... دور از ذهن نيست که آمريکا از رفسنجانی حمايت کند زيرا در صورت روی کار آمدن او بلافاصله جهت تبليغات عوض می شود ... خواهند گفت جمهوری اسلامی دچار انسداد سياسی شده است ... جمهوری اسلامی به حکومت افراد مشخص تبديل شده است ... مردم همان ۸ سال هم به سختی تبليغات پرحجم صداوسيما را درباره <امير کبير ايران> تحمل کردند و اگر قرار باشد اين موضوع ۸ سال ديگر هم ادامه يابد سرانجام خوبی نخواهد داشت. 

دکتر باستانی برای رادارهای جديدش نياز به کدهای جديد و طولانی تر داشت ... به همين خاطر با آن دانشجوی قديمی تماس گرفت ... البته او چند سالی بود که ديگر در شرکت دکتر کار نمی کرد ... اما چون پروژه فوقش يافتن الگوريتمها و قضايای ساده کننده جستجو برای کدهای طولانی بود می توانست اين کار را انجام دهد ... البته او هم با زرنگی حاضر نشد به شرکت دکتر برگردد بلکه به صورت پروژه ای کار را قبول کرد و برنامه اش را برای روزهای متوالی اجرا کرد ... دست آخر با يک پرينت بلند-بالا پر از ۰ و ۱ به دفتر دکتر آمد و پول خوبی هم گرفت!  

لينک های خبری:

ارباب حلقه ها و روايت صهيونيسم مسيحی از پايان تاريخ

همکاری ناتو و شورای همکاری خليج فارس

آشنايی با آيين مسيحيت

کشف مرکز هدايت هواپيماهای جاسوسی بدون سرنشين

لس آنجلس يک مکان کليدی برای جاسوسی بر عليه ايران

 تاسيس دانشگاه علوم هسته ای در ايران

 پيوستن محسن سازگارا به مؤسسه سياست خاور نزديک در واشنگتن

هواپيمای سوخو-۲۴ (عکس)

/ 0 نظر / 16 بازدید