ضرورت هوشياری

(سوره اعراف آيه ۱۶۳) ..... و از آنها بپرس ..... از روستايی که در کنار دريا بود ..... هنگامی که در حکم روز شنبه تعدی می‌کردند ...... هنگامی که ماهيانشان در روز شنبه آشکار می‌شدند ...... و روزهای ديگر بسراغ آنها نمی‌آمدند ...... اينچنين آنها را بچيزی آزمايش کرديم که نافرمانی می‌کردند ...... (آيه ۱۶۴) و هنگامی که گروهی از آنها گفتند ...... چرا قومی را که خدا هلاک خواهد کرد ...... يا بشدت معذب خواهد ساخت ...... موعظه می‌کنيد؟ ...... گفتند تا نزد پروردگارتان عذر داشته باشيم ...... و اينکه شايد تقوا پيشه کنند ...... (آيه ۱۶۵) پس هنگامی که آنچه را به آن يادآور شده بود به فراموشی سپردند ....... نهی کنندگان از بدی را نجات داديم ...... و کسانی را که ستم کردند ... بخاطر نافرمانيشان ... به عذاب شديدی گرفتار کرديم ...... (آيه ۱۶۶) هنگامی که در برابر آنچه از آن نهی شده بودند سرکشی کردند به آنها گفتيم بوزينه‌هايی طرد شده باشيد.

دستگاه تبليغاتی غرب با تمام توان برای تضعيف جمهوری اسلامی بکار افتاده است ... مهمترين هدف آنها ناکارآمد نشان دادن نظام و تحقير دولت و ملت ايران است ... يک دیپلمات اماراتی همزمان با طرح انتقادات داخلی در زمينه عدم پيگيری برای آزادی چهار دیپلمات ايرانی در بند رژيم صهيونيستی با لحن تحقيرآميزی ابراز شگفتی می‌کند که چگونه مسؤولين ايران با وجود اينکه ابزارهای مختلفی که در اختيار دارند برای آزادی دیپلمات‌هايش کاری انجام نمی‌دهد ....... همزمان با پيروزی احمدی‌نژاد و اوج‌گيری بحث مسکن بانک جهانی ازينکه دولت ايران نسبت به ناتوانی مردم در خريد مسکن بی‌تفاوت است ابراز تعجب می‌کند ........ همزمان با افتتاح برخی پروژهّای روانسازی ترافيک تهران بانک جهانی می‌گويد وضعيت ترافيک در تهران را بسيار وخيم جلوه می‌دهد ....... همزمان بانک جهانی وام‌های کوچکی با بهره‌های بالا به برخی پروژه‌ها مثل بازيافت زباله‌ها اختصاص می‌دهد ...... اما در پشت پرده وقتی ايران می‌خواهد غنی‌سازی را آغاز کند به مسؤولين فشار می‌آورند که در اين صورت وام‌های بانک جهانی لغو خواهد شد ......

در مذاکرات هسته‌ای نيز مهمترين چيزی که مد نظر آنهاست تحقير ايران و به ضعف و ذلت کشاندن مردم و نظام است ...... آنها سعی می‌کنند نگذارند ملت غرور هسته‌ای داشته باشد ..... سعی می‌کنند با سخت‌گيری کاری کنند که جان ايران به لبش برسد و تصميم بگيرد تعليق را بشکند آنوقت با ساده‌گيری و تهديد کاری می‌کنند که مجبور شود با تغيير تصميمش سبک شود و اين دور را ادامه می‌دهند ...... البته بسيار بد راهی را برگزيده‌اند ...... انتخاب احمی‌نژاد در واقع واکنش ملت به فشارهای خارجی بود ...... و هرچه آنها بيشتر بد کنند ما راهمان را بهتر پيدا خواهيم کرد ...... ما از مسؤولين انتظار ايستادگی بيشتر را داريم و همچنان پشتيبان آنها خواهيم بود .....

/ 0 نظر / 5 بازدید