اشغال عراق

(سوره طه آيه ۱۰۲) ... روزی که در شیپور قيامت دميده شود ... و مجرمين را آنگاه (با چشم و صورت) کبود برانگيزيم ... (آيه ۱۰۳) از ترس با يکديگر آهسته گويند ... که ده روز بيش (در دنيا) درنگ نکرديد ... (آيه ۱۰۴) ما به آنچه می‌گويند آگاه‌تريم ... آنگاه که درست‌کارترينشان گويد ... جز روزی درنگ نکرديد.

علما و رهبران جنبش ضد اشغال با نگراني از اوضاع سياسي , از پا ننشستند. با ايجاد تشكل هاي مخفي به مبارزه ادامه دادند و در كربلا دو تشكل ملي اسلامي همنام به رياست آيت الله محمدتقي شيرازي با هدف گسترش جنبش ضد استعماري تاسيس شد.
جو حاكم بر كاظمين نيز به شدت ضد انگليسي بود. در مذاكراتي كه بين نماينده و عوامل انگليس با مراجع اعلاي شيعه و آيت الله سيد محمد كاظم يزدي صورت گرفت , آيت الله يزدي ابتدا اظهار داشت كه « موضوع قيمومت امر مهمي است و بايد در نشستي مطرح شود كه از همه طبقات جامعه در آن باشند و اظهار نظر كنند » ; اما چند روز بعد ايشان از اين موضع خود عقب نشيني كردند. در اين زمان , رئيس تشكل اشراف كه طرفدار انگليس بود در مورد آيت الله سيدمحمد كاظم يزدي گفت : « او فردي روحاني است و غير از حلال و حرام چيزي نمي داند و مطلقا با سياست كاري ندارد » !
علما و مردم از عقب نشيني آيت الله يزدي به شدت نگران شده بودند , زيرا انگليسي ها از آن به نفع خود سواستفاده كردند. بنا بر اين , طبيعي بود كه توجه افكار عمومي و قشرهاي اجتماعي متوجه آيت الله محمدتقي شيرازي گردد. تعدادي از علما و رهبران عشاير نظر ايشان را در خصوص صورت شرعي انتخاب فردي غير مسلمان بر راس حكومت عراق جويا شدند كه ايشان با اين فتوا به آنها پاسخ داد : « هيچ مسلماني حق ندارد غير مسلماني را به فرمانروايي وحاكميت بر مسلمين انتخاب كند » . اين فتوا به سرعت در سراسر عراق منتشر شد. بسياري از علما تحت تاثير اين فتوا , تشكيل حكومت غير اسلامي در عراق را بر مسلمين حرام دانستند و اظهار داشتند : « هر كس كه به اشغال عراق توسط انگليسي راي دهد از دين خارج شده است » . در آوريل 1919 آيت الله سيد محمد كاظم يزدي فوت كرد ومرجعيت به آيت الله محمدتقي شيرازي منتقل شد. از اين پس , مبارزه و مقاومت در برابر انگليس به رهبري آيت الله شيرازي وارد مرحله جديدي شد و صورت جدي تري به خود گرفت . 

موضع گيري علماي مبارز , رسوايي پي در پي انگليس به سبب فريبكاري ها و عدم اجراي وعده هايي كه در سال 1917 مبني بر اعطاي آزادي و حق تعيين سرنوشت به ملت عراق داده بود , خشم مردم در نتيجه اقدامات سركوبگرانه نيروهاي انگليسي , نحوه تمشيت امور اجرايي و اقتصادي اداره قيمومت (اداره و سازمان هايي كه انگليسي ها ايجادكردند) از عوامل مهم گسترش قيام در عراق بودند. اولين گام آيت الله شيرازي براي توسعه دامنه مبارزات , صدور فتوايي در مارس 1920 بود كه بر اساس آن , استخدام يا كار كردن در اداره قيمومت را بر مسلمانان حرام مي كرد. در نتيجه اين فتوا , نشست بزرگي در منزل آيت الله شيرازي تشكيل شد ودر آن بر وحدت شيعه و سني تاكيد گرديد و تظاهرات عليه انگليس ها شكل گرفت .انگليسي ها به خواسته معارضين كه خواهان تحقق وعده هاي قبلي بودند , جواب مثبت ندادند. مردم در حضور آيت الله شيرازي به قرآن سوگند ياد كردند كه آماده پاسخگوئي به نداي دين و ميهن و نيز رهنمودهاي رهبر خود هستند .

لينک‌های خبری:

دست خدا در کار بود (مهندسی هسته‌ای در ايران ۱)

تعليق را بزودی می‌شکنيم (مهندسی هسته‌ای در ايران ۲)

آيت الله مکارم شيرازی:‌ گلدکوئست حرام است

المنار از فعاليت‌های غيرعادی در مرزهای ايران خبر داد

مهمترين خودروساز انگليسی نابود شد

نقش کمپانی نفتی شل در حوادث خوزستان بررسی خواهد شد

سيمور هرش: حمله آمريکا يا اسرائيل به ايران باعث تجديد قوای تهران می‌شود

/ 0 نظر / 5 بازدید