هواپيماهای آمريکايی را به دريا بريزيد...

مردم ايران با کمال شگفتی و تاسف اخبار مربوط به سقوط هواپيمای سی۱۳۰ در تهران سه راه آذری را پيگيری می‌کنند ..... صاحب‌نظران بشدت به اين موضوع مشکوک هستند ..... آگاهان مسايل هوايی معتقدند اين هواپيمای چهار موتوره بگونه‌ای طراحی شده است که قادر است با يک يا دو موتور هم پرواز کند و هرگز از کار افتادن يکی از موتورها آنرا زمين نمی‌زند ..... اين يک هواپيمای باربری نظامی است که توان حمل دو تانک (اگر اشتباه نکرده باشم) را دارد و هرگز سوار شدن ۱۰۰ انسان آنرا بنحوی سنگين نمی‌کند که بزمين بخورد ..... سوانح هوايی ايران دارای همبستگی زیادی با تحرکات سياسی نظامی ايران است ..... از سقوط هواپيمای سی۱۳۰ حامل فرماندهان بلندپايه ارتش (شهيد فکوری و ديگران) در زمان جنگ (که بعدها مشخص شد عمدی بوده است) تا سقوط هواپيمای ايلوشين حامل سپاهيانی که برای حفاظت سفر رهبری به سيستان رفته بودند تا اين هواپيما که حامل خبرنگاران رسانه‌ها که برای پوشش خبری بزرگترين مانور دريايی ايران در منطقه به چابهار می‌رفتند ...... از سقوط هواپيمای تشريفات حامل امرای نيروی هوايی (ستاری و ديگران) در اصفهان چيزی نمی‌گوييم .... از خبری که چندی پيش منتشر شد چيزی نمی‌گوييم که می‌گفت سيا عامل سقوط هواپيمای ژنرال ضياء الحق رييس جمهور سابق پاکستان بوده است ....... از اخباری مبنی بر خودزنی انگليس در ماجرای لاکربی برای متهم ساختن ليبی چيزی نمی‌گويم ...... زبانم را يارای آن نيست که از جنايات آشکار فرعون زمان چشم پوشم و از چيزهای احتمالی سخن بگويم ..... از استفاده خونخواران آمريکايی از بمب سوزان فسفری در فلوجه چيزی نمی‌گويم .....

آمريکا ديگر طاقت نداشت ..... به احمدی‌نژاد پيام می‌دهند که مقاومت برايت گران تمام می‌شود اما او گوشش بدهکار نيست ...... اسراييل و آمريکا بالاخره سامانه دفاع موشکی خود را بطور موفقيت‌آميز آزمايش می‌کنند ..... بلافاصله ايران ضدحمله شديدی انجام می‌دهد ...... اعلام می‌شود که ايران سامانه دفاع موشکی از روسيه خريداری کرده است ...... آمريکا بشدت برمی‌آشوبد ...... از بيانيه‌های سياسی کاری برنمی‌آيد ..... آمريکا هيچ وقت خشم خود را فرونمی‌خورد ...... ايران روی ميز مذاکره می‌کوبد و اعلام می‌کند که قصد دارد بزرگترين مانور دريايی خود را برگزار کند ....

برگ‌های برنده غرب در قبال ايران يک‌به‌يک از بين می‌رود ..... آمريکا بفاصله کمتر از يک سال ابتدا مجبور می‌شود قصد خود برای حمله نظامی مستقيم به ايران را پس بگيرد. سپس مجبور می‌شود اعلام کند که مالکيت نيروگاه هسته‌ای توسط ايران را می‌پذيرد. آنگاه واحد فرآوری اصفهان را هم می‌پذيرد. در شورای حکام شکست می‌خورد و همين چند روز پيش عملاْ از ارجاع ايران به شورای امنيت هم ابراز نااميدی کرد ....... آمريکا و اروپا سعی دارند از معدود برگ‌های برنده خود حفاظت کنند ..... هر هواپيمايی که در ايران بهر دليل سقوط کند علت آن درست يا غلط به تحريم هوايی ايران مربوط می‌شود ...... شما فکر می‌کنيد انگليسی‌هايی که در اهواز بمب‌گذاری می‌کنند آنقدر باشرف باشند که به هواپيمای ما رحم کنند؟

مسوولين با ملت شفاف باشند .... اگر اين حوادث هزينه ايستادگی در بحث هسته‌ای است بصراحت کسانی را که مخفيانه پيغام می‌دهند تهديد کنند ...... ما می‌توانيم آنها را سرجايشان بنشانيم ..... اگر هزينه تحريمهای آمريکاست تمام هواپيماهای آمريکايی که به قطعاتش دسترسی نداريم بريزند توی دريا و جايش نو بخرند و رشته وابستگی به آمريکا و اروپای متجاوز را از گردن ملت باز کنند ..... تحريم کنندگان مسوول مستقيم کشته شدگان هستند و ما خون شهدا را از آنها طلب خواهيم کرد انشاءالله ....

/ 0 نظر / 10 بازدید