غربت اسلام

آيا درست می گويند که شترها را به خليفه برای حج اجاره داده ای؟‌ ..... آری يابن رسول الله ..... آيا دوست داری آنقدر زنده بماند تا از حج برگردد و شترها را بازپس دهد؟ ..... زن با شرمندگی تصديق کرد ..... پس تو در ظلم او شريکی ..... زن بازگشت و به هيچ قيمتی حاضر نشد شترها را اجاره دهد. (امام صادق(ع))

در هفته گذشته دو پيروزی هسته ای بنام ايران ثبت شد. اول تکميل فرآوری ۳۷ تن کيک زرد که با تدبير مسوولين هسته ای فرآوری آن درست چند روز قبل از شروع تعليق در چرخه قرار گرفت بگونه ای که ديگر عملا خارج کردن آن از چرخه ممکن نبود و اروپاييها بناچار و با عصبانيت با تکميل اين فرآيند موافقت کردند. دوم امضای قرارداد تحويل سوخت هسته ای بين ايران و روسيه که شکست بزرگی برای تبليغات آمريکا رقم زد.

بوش هم در سفر اروپايی اش دايما لبخند زد و از دیپلماسی گفت ولی دست آخر حرف دلش را زد :‌ اروپا تا آخر می فرصت دارد که دیپلماسی را به نتيجه برساند وگرنه ... آمريکا دچار جنون شده است ..... اشتهايش سيری نمی پذيرد ..... از جنگ جهانی دوم به اين سو ۴۰ کشور را بمباران کرده است ..... در بسياری از کشورها دخالت کرده است (ملی شدن نفت در ايران) ..... کودتا کرده است (شيلی) ... رييس جمهور دستگير کرده است (نوريگا) ..... همين امسال :‌ کودتای نافرجام در ونزويلا ... کودتای تبليغاتی در گرجستان و اوکراين ... ترور نرم عرفات ... ترور سخت شيخ احمد ياسين رهبر معنوی حماس ..... تهديد ايران و سوريه ..... ترور رفيق حريری و هدايت عمليات جنگ روانی در لبنان ... آيا رييس جمهورهای آمريکا غير از خون غذای ديگری هم می خورند؟‌ .... آمريکا در سراسر جهان در حال مبارزه با اسلام است ..... دولت اندونزی ۴۰۰ مسلمان را يکجا قتل عام می کند ... قبلا جرات چنين کاری نداشت ..... در اروپا دايم به اسلام توهين می شود ....

برادران اسلام غريب است به ياريش بشتابيد .... آمريکا فرعون زمان است طاغوت زمان است ... و رسولان را فرستاديم :‌ ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت ..... اجتناب از طاغوت دست کمی از عبادت خداوند ندارد ... هر کس اميد به روز جزا دارد دين خدا را ياری کند هر طور که از دستش برمی آيد ... مبادا کسی به آمريکا خدمت کند يا سودی برساند! ..... خدا ياری کند هر کس را که کوچکترين ضرری به آمريکا بزند کالاهايش را تحريم کند شبکه هايش را نگاه نکند به سايتهايش لينک ندهد برايش کار نکند با اياديش سخن نگويد تو گويی آمريکا نيست از صفحه تاريخ محو است و سرنوشت طاغوت جز اين نيست که خدا پيکر بی جانش را بر ساحل رود اندازد تا مايه عبرت شود.

/ 0 نظر / 7 بازدید